miercuri, 18 decembrie 2013

Sfântul Bonifatie

Sfântul Bonifatie este pomenit în Biserica Ortodoxă la data de 19 decembrie.
Icoană din chilia Sfântului Nectarie din Eghina, Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Din viaţa Sfântului Bonifatie: 
  
"Bonifatie era tânăr şi frumos la chip, însă vieţuia în necurăţie. Nu spre ruşinare se vorbeşte aceasta, căci degrabă se va spune fericită şi minunata schimbare a acestuia. Ca să se arate aceasta cum că nu toţi din tinereţe au fost buni şi drepţi, ci avându-şi firea stricată, asemenea multora, s-au săvârşit cu pocăinţa cea adevărată şi cu schimbarea cea bună, făcându-se mari prin faptele cele bune şi slăviţi cu sfinţenia, precum vom vedea. Că şi noi, păcătoşi fiind, să nu deznădăjduim de mântuire, ci să ne deşteptăm către ridicarea cea grabnică, ştiind, că după pocăinţa păcatelor, putem a fi sfinţi, Dumnezeu ajutându-ne,numai noi de vom vrea.

 Cu adevărat este frumoasă această povestire, prin care se veseleşte inima şi cu urechea care aude, că mai presus de nădejde, păcătosul se face sfânt, ba încă şi mucenic al lui Hristos. Aşa şi acest Bonifatie, care mai înainte se tăvălea în necurăţie, ba era şi beţiv, s-a arătat apoi mărturisitor al lui Dumnezeu, viteaz nevoitor şi slăvit răbdător de chinuri.


 Bonifatie avea şi oarecare fapte bune vrednice de laudă: către cei săraci, era milostiv, către cei străini avea dragoste şi către cei ce pătimeau în nevoi, avea durere de inimă. Pe unii cu milostivire miluindu-i, pe alţii cu dragoste odihnindu-i şi altora cu durere de inimă ajutându-le; totdeauna avea în mintea sa dorinţa ca să-şi îndrepteze cândva viaţa sa. Domnul însă n-a trecut cu vederea zidirea sa şi n-a lăsat pe un om ca acesta, care în parte avea şi fapte bune, să se cufunde mai mult în poftă cea rea. N-a lăsat mai mult a-şi întina cu păcatele cele necurate faptele lui cele de milostenie. Ci a binevoit şi i-a rânduit lui ca să-şi spele faptele sale cele rele, prin vărsarea chiar a sângelui său, iar cu a lui roşeală să împodobească sufletul său ca şi cu o porfiră împărătească şi cu cununa muceniciei să se încununeze."
 Continuarea, AICI
Tot pe 19 decembrie este pomenit şi Sf. Mc. Vlasie din Sclavena Akarnaniei. Icoane cu Sf. Vlasie din Sclavena Akarnaniei şi sfintele sale moaşte, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2013/02/sfantul-mucenic-vlasie-din-sclavena.html
şi aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/12/sfantul-vlasie-din-sclavena-akarnaniei.html


Viaţa Sfântului Bonifatie: Aici

Acatistul Sfântului Bonifatie:Aici


Niciun comentariu:

AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats