duminică, 31 martie 2013

Sfânta Maria Egipteanca


Fresca din biserica Sf. Dionisie din Zakynthos, Grecia
Fresca din biserica Sf. Dionisie din Zakynthos, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Notă: Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com

Despre Sfânta Maria Egipteanca şi aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/03/sf-maria-egipteanca.html

sâmbătă, 30 martie 2013

Vindecarea slăbănogului din Capernaum


Fresca-Mănăstirea Panaghia Malevi, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă: Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com


Predica IPS Bartolomeu Anania - Vindecarea slabanogului din Capernaum

joi, 28 martie 2013

Astăzi voiesc a-ţi aduce laudă Sfinţită Cruce

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com
duminică, 24 martie 2013

Buna Vestire


Fresca-Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, Nea Makri-Grecia

"Îngerul cel mai întâistătător, din cer a fost trimis..."
Frescă-Mănăstirea Sihăstria, Neamţ

tiindu-se pe sine Sfânta întru curăţie, zis-a lui Gavriil cu îndrăznire"
Frescă-Mănăstirea Sihăstria, Neamţ

"Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci..."
Frescă-Mănăstirea Sihăstria, Neamţ

"Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta..."
Frescă-Mănăstirea Sihăstria, Neamţ

"Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric..."
Frescă-Mănăstirea Sihăstria, Neamţ

Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com 
 
Alte icoane la praznicul Bunei Vestiri, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/03/buna-vestire.html

sâmbătă, 23 martie 2013

Îmbrăţişare sfântă


Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic

"Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta..."

Frescă-Mănăstirea Sihăstria, Neamţ

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com 
 
 

duminică, 3 martie 2013

Sfântul Gherasim de la Iordan

Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan este pomenit în Biserica Ortodoxă la data de 4 martie.

Fresca din biserica Sf. Dionisie din Zakynthos, Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Din viaţa Sfântului Gherasim de la Iordan:
 "Acestui mare plăcut al lui Dumnezeu i-a slujit o fiară necuvîntătoare, ca un om cu pricepere, din care pricină fericiţii părinţi Ioan Evirat şi Sofronie sofistul scriu aşa în Limonar: Am venit în lavra lui ava Gherasim, care era departe ca de o stadie de la Iordan. Iar monahii care vieţuiau acolo ne-au spus despre ava Gherasim că, umblînd el prin pustiul Iordanului, l-a întîmpinat un leu bolnav, care i-a arătat piciorul în care intrase un ghimpe mare, încît i se umflase piciorul. Leul se uita spre stareţ cu ochi blînzi şi, deşi nu spunea cuvinte fiind necuvîntător, însă cu chip smerit ruga pe stareţ să-l vindece. Stareţul, văzîndu-l că este într-o nevoie ca aceea, a şezut şi, luînd piciorul fiarei, a scos spinul. Apoi curăţindu-i rana bine, a învăluit-o cu un petec şi i-a dat drumul. Iar leul, după ce s-a vindecat, nu l-a mai părăsit pe stareţ, ci, ca un ucenic, umbla după dînsul ori unde se ducea, încît se mira stareţul de recunoştinţa cea bună a fiarei. De atunci îl hrănea stareţul, dîndu-i uneori pîine, iar alteori linte.[...]

     Şi a numit leul Iordan. Iar după ce Cuviosul Gherasim s-a dus către Domnul şi s-a îngropat de către părinţi, după a lui Dumnezeu purtare de grijă leul nu s-a aflat atunci în lavră. Venind după puţină vreme, îşi căuta stareţul său. Iar Savatie, ucenicul lui Gherasim, văzînd leul, a zis către dînsul: "Iordane, stareţul nostru ne-a lăsat sărmani şi s-a dus către Domnul!"

    Apoi îi dădu hrană, zicîndu-i: "Ia şi mănîncă!" Dar leul nu voia să primească hrană, ci lua aminte adeseori încoace şi încolo şi căutîndu-şi stareţul, adică pe Cuviosul Gherasim, răcnea foarte tare, mîhnindu-se. Iar Savatie şi ceilalţi bătrîni îl mîngăiau, zicîndu-i: "S-a dus stareţul către Domnul, lăsîndu-ne pe noi!" Dar nu puteau să-l potolească din strigare; şi cu cît ei socoteau a-l mîngîia prin cuvinte, el cu atît mai mult se tînguia şi făcea mare strigare, răcnind şi schimbînd glasuri şi cu faţa şi cu ochii, arătîndu-şi mîhnirea pe care o avea nevăzîndu-şi stareţul.

    Atunci i-a zis părintele Savatie: "Dacă nu ne crezi, mergi cu noi şi-ţi vom arăta locul unde zace stareţul". Şi luîndu-l, l-au dus la mormîntul unde era îngropat Cuviosul Gherasim. Mormîntul era departe de biserică, ca la cinci paşi de picior. Stînd părintele Savatie deasupra mormîntului Cuviosului Gherasim, a zis către leu: "Iată aici este îngropat stareţul nostru!" Şi, plecîndu-şi genunchii deasupra mormîntului stareţului, părintele Savatie plîngea.

    Leul, auzind acestea şi văzînd pe Savatie, se bătea şi el cu capul de pămînt, răcnind tare; după aceea a murit îndată deasupra mormîntului stareţului. Însă aceasta s-a făcut nu pentru că leul a avut suflet cuvîntător, ci Dumnezeu a voit să preamărească pe cel ce L-a preamărit pe El, adică pe Sfîntul Cuviosul Gherasim, nu numai în viaţă, ci şi după moarte. Apoi să ne arate nouă, cîtă ascultare aveau fiarele către Adam în Rai, mai înainte de a lui neascultare şi cădere din Rai." Integral. AICI
Viaţa Sfântului Gherasim de la Iordan: Aici


sâmbătă, 2 martie 2013

Sfântul Nicolae Planas

Sfântul Nicolae Planas este pomenit la data de 2 martie.


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com


"Pictorul Fotios Kontoglu, care l-a cunoscut pe părintele Nicolae,  mărturisea astfel:  "Cunosc un preot în Atena. E cel mai smerit dintre preoţi şi cel mai simplu dintre oameni. Pentru orice slujbă, dacă-i dai o drahmă sau cincizeci de bani îi ia. Dacă nu-i dai nimic, nu cere. Pentru trei drahme face priveghere de toată noaptea cu Liturghie, Pavecerniţa, Vecernie, Utrenie şi Ceasuri, toate acestea durând nouă ore. Orice pomelnic cu numele morţilor odată luat îl ţine pentru totdeauna. La fiecare proscomidie pomeneşte 2.000-3.000 de nume. Nu se plictiseşte niciodată“.

Pentru că el păstra toate pomelnicele pe care credincioşii i le dădeau, Proscomidia dura aproape două ore. Unii, văzându-l cu pomelnicele în două bocceluţe, îl întrebau: Ce ai acolo, părinte? Sunt actele şi contractele mele, răspundea serios papa Nicolae.Fragment preluat de AICI


Alte icoane şi fotografii cu moaştele Sfântului Nicolae Planas, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/02/sfantul-nicolae-planas-ocrotitorul.html 


AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats