sâmbătă, 31 decembrie 2011

La mulţi ani !


Îmi doresc ca în 2012  "să avem ochi" să vedem mila şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu cu noi, să mulţumim pentru toate, şi să iubim mai mult pe Dumnezeu şi pe oameni.
La mulţi ani, buni şi frumoşi !


Andreea

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare este prăznuit pe 1 ianuarie.

Icoană din Biserica Sf. Ioan Rusul, Evia-Greci​a

Icoană din biserica mănăstirii Poceaev, Ucraina

Icoană din Biserica Sf. Ioan Rusul, Evia-Greci​a

Icoană din Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ

Frescă Mănăstirea Sf. Nectarie, Eghina, GreciaDin acatistul Sfântului Vasile cel Mare:

"Bucură-te, mărturisitor fără de frică al adevărului;
Bucură-te, propovăduire puternică a Treimii;
Bucură-te, către Sfânta Treime al credincioşilor mijlocitor;
Bucură-te, al Bisericii a toată lumea luminător;
Bucură-te, că pe cei zgârciţi, spre îndurare i-ai plecat;
Bucură-te, cel ce pe popor de foame l-ai scăpat;

Bucură-te, mare învăţător al fecioriei;
Bucură-te, grădina cea împodobită a curăţiei;
Bucură-te, sprijinitorul celor nedreptăţiţi;
Bucură-te, fulger care arzi pe duhurile satanei celei spurcate;
Bucură-te, tunetul care risipeşti sfaturile cele necurate;
Bucură-te, sare tainică a învăţăturii;
Bucură-te, luminat povăţuitor al mîntuirii;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!" SursaAcatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare:Aici

Viaţa Sfântului Ierarh Vasile cel Mare:Aicijoi, 29 decembrie 2011

Sfânta Melania

Sfânta Melania este pomenită pe 31 decembrie.

Frescă din biserica Maicii Domnului din Markopolus, Kefalonia


Troparul:
Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Cuvioasă Melania, duhul tău. Sursa


Frescă din biserica Maicii Domnului din Markopolus, Kefalonia


Viaţa Sfintei Melania: Aicimiercuri, 28 decembrie 2011

Sf. Anisia din Tesalonic

Sfânta Muceniţă Anisia este pomenită pe 30 decembrie.
Fotografii din catedrala Sf. Dimitrie din Tesalonic, unde se află şi moaştele Sfintei Anisia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei . Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com


Din acatistul Sfintei Anisia:
"Bucură-te, că ai fost hrănită cu învăţăturile dreptei credinţe;
Bucură-te, că în loc de lapte ai primit mai mult hrană duhovnicească;
Bucură-te, că buna cuviinţă ţi-ai arătat pe chipul tău, deşi erai tânăra cu vârsta;
Bucură-te, că adeseori udai pământul în rugăciunile tale;
Bucură-te, că înţelepciunea ta a întrecut cu mult pe cea a înşelătorului;
Bucură-te, că vrăjmaşul a pierit cu sunet, neizbutind nimic împotriva ta;
Bucură-te, căci cu toată osârdia ţi-ai păzit fecioria trupului şi a sufletului;
Bucură-te, că până la cea din urmă a ta suflare ai luptat împotriva uneltirilor diavolului;
Bucură-te, căci cu amar se tânguia vrăjmaşul când s-a văzut biruit;
Bucură-te, că spre Domnul ai aruncat grija ta după îndemnul proorocului David;
Bucură-te, mieluşeaua cea fără de răutate a Păstorului Cel Bun;
Bucură-te, că Domnul te-a încununat pentru vitejia luptelor tale;
Bucură-te, că deşi femeie fiind ai avut tărie întocmai ca un bărbat;
Bucură-te, că vârsta ta nu te-a împiedicat a lua cununa biruinţei;
Bucură-te, că inima ta era plină de dorul lui Hristos;
Bucură-te, că Heruvimii ţi-au făcut cărare către Tronul Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, că diadema frumuseţii şi a fecioriei ai luat;
Bucură-te, că până la sfârşit ai suferit ispitele vieţii;
Bucură-te, că mântuire ţi-au pricinuit ţie toate acestea;
Bucură-te, că cetele îngerilor s-au mirat de tăria ta;
Bucură-te, că te-au însoţit până la tronul Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, că demonii nu au avut cu ce să te învinuiască;
Bucură-te, că nu ai părăsit calea cea îngustă şi cu chinuri;
Bucură-te, că ai umblat pe ea fără şovăire;
Bucură-te, că ai dat mulţumire lui Dumnezeu pentru toate în viaţa;
Bucură-te, că ţi-ai dus crucea ta cu faţa veselă;
Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!"Sursa 

Viaţa Sfintei Anisia: Aici

Acatistul Sfintei AnisiaAici


luni, 26 decembrie 2011

Sfântul Mucenic Ştefan

Sfântul Mucenic Ştefan este pomenit pe 27 decembrie.


Tropar:
Cu nevoință bună te-ai nevoit, întâiule mucenice al lui Hristos și apostole și păgânătatea tiranilor ai vădit, căci cu pietre fiind ucis de mâinile celor fără de lege, cunună ai luat din dreapta cea de sus și către Dumnezeu ai glăsuit, strigând: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Sursa
Condac:
Stăpânul nostru ieri a venit la noi cu trup, iară astăzi sluga Lui a ieșit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se și sfârșește întâiul mucenic și dumnezeiescul Ștefan. Sursa
Racla cu sfinte moaşte de la Mănăstirea Sihla, Jud. Neamţ
Din acatistul Sfântului Ştefan:
"Bucură-te, că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat;

Bucură-te, că patimilor Lui ai urmat;
Bucură-te, suflet de diamant;

Bucură-te, trup neîntinat;
Bucură-te, voinţa înfocată către Hristos;
Bucură-te, că El te-a încununat frumos;
Bucură-te, că El ţi-a gătit cununa răbdării;
Bucură-te, următorule al patimilor lui Hristos;

Bucură-te, căci ca El ai fost batjocorit;
Bucură-te, că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit;
Bucură-te, că răbdarea ta a străbătut cerurile;
Bucură-te, suflet nevinovat;

Bucură-te, trup neîntinat; 
Bucură-te, risipitorule de vrăjmaşi;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale mângâi pe toţi;

Bucură-te, Întâiule Mucenic şi Arhidiacone Ştefane !" Sursa


Viaţa şi acatistul Sfântului ŞtefanAici  


joi, 22 decembrie 2011

Naşterea Domnului Iisus Hristos-fotografii de la Betleem

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie !” Troparul Naşterii Domnului


„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci” Condacul Naşterii Domnului

Frescă-Mănăstirea Sf.Nectarie, Eghina, Grecia


Somnul lui Iisus-Catedrala mitropolitană din Tesalonic, Grecia

Somnul lui Iisus- Mănăstirea "Panaghia Soumela", Grecia
Condacul Naşterii Domnului (audio): AICI

Sinaxar:Aici

Naşterea Lui să ne fie, tuturor, cu BUCURIE!
miercuri, 21 decembrie 2011

Sf. Anastasia Vindecătoarea-icoane şi sfintele moaşte

Sfânta Muceniţă Anastasia este prăznuită pe 22 decembrie.

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic


In biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic


Din viata Sfintei Anastasia:
 "Ea pe toţi covîrşea cu neamul său cel bun, cu frumuseţea cea trupească şi cu cea sufletească, cu obiceiuri bune şi cu blîndeţe
Adeseori îşi schimba hainele sale cele luminate şi podoabele cele de mult preţ şi, îmbrăcîndu-se pe ascuns în haine sărace, ieşea din casa sa, dînd mult aur la străji şi cercetînd pe cei ce pătimeau pentru Hristos. Le slujea pe cît putea în toate, cu bună cucernicie şi cu cinste, spălîndu-le mîinile şi picioarele şi părul cel plin de praf curăţindu-l, ştergînd sîngele lor şi rănile lor legîndu-le cu petece curate. Apoi, dînd fiecăruia hrană şi băutură, se întorcea la casa sa." 


"Sfînta Anastasia umbla din cetate în cetate, slujind sfinţilor care erau ţinuţi prin legături, chivernisind cu averile sale pe legaţii lui Hristos de mîncare, de băutură şi de toate doctoriile, făcînd uşurare celor ce erau în strîmtorare mare şi celor ce slăbeau cu trupul cumpărîndu-le cu aur uşurarea din legăturile cele grele şi de lungă vreme. Pentru această pricină, ea s-a numit vindecătoare de răni, căci pe mulţi i-a dezlegat în taină din legături. Prin purtarea sa de grijă multora a adus uşurare, pe mulţi i-a tămăduit de răni nevindecate, ostenindu-se cu mîinile sale şi doftorind pe mulţi care erau pe jumătate morţi, apoi, prin slujirea sa i-a înviat şi i-a dăruit sănătoşi pentru muncile ce erau să vină."

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

"Sfînta Anastasia învăţase şi meşteşugul doftoriei şi singură tămăduia pe cei răniţi şi pe mîinile sale îi purta pe aceia, care nu puteau să-şi ţină nici picioarele, nici mîinile, avîndu-le sfărîmate şi rănite pentru Hristos. Apoi singură le dădea acelora hrană în gură, îi adăpa şi le oblojea rănile şi bubele. Aceasta îi era ei spre mare bucurie şi veselie, de a sluji cu osîrdie, ca Însuşi lui Hristos, acelora care pătimeau pentru mărturisirea numelui celui preadulce al Domnului. "

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

"Ighemonul, mîniindu-se, a închis-o într-o temniţă întunecoasă şi a chinuit-o cu foamea timp de treizeci de zile, dar ea se hrănea cu nădejdea către Hristos, Domnul său, căci Acela îi era hrană dulce şi mîngîiere întru strîmtorare.

 În toate nopţile i se arăta Sfînta Muceniţă Teodotia, care umplea inima ei de bucurie şi o întărea. Şi vorbind multe cu dînsa, odată a întrebat-o: "Cum vine ea la dînsa după moarte?". Iar Teodotia i-a spus că sufletelor mucenicilor li s-a dat acest dar deosebit de la Dumnezeu, ca, după ducerea lor de la cele pămînteşti, să vină la cei care ar voi să vorbească cu dînşii şi să-i mîngîie. 

După ce au trecut treizeci de zile, văzînd-o ighemonul, că n-a slăbit de foame, ci este sănătoasă şi cu faţa luminată, s-a mîniat asupra celor ce au străjuit-o, socotind că i-au dat hrană şi, închizînd-o într-o temniţă mai întunecoasă, pecetluind-o cu pecetea sa şi punînd strajă mai credincioasă, alte treizeci de zile a chinuit-o cu foame şi cu sete

Pe Sfînta Muceniţă Anastasia a poruncit ighemonul să o întindă între patru stîlpi, să o lege şi să o ardă cu foc.
Astfel s-a săvîrşit nevoinţa pătimirii sale, fericita vindecătoare de răni, dezlegîndu-se din legăturile cele trupeşti şi ducîndu-se către dorita uşurare cerească. " Sursa

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Fresca-Catedrala Mitropolitană din Tesalonic

Fresca-Catedrala Mitropolitană din Tesalonic

Icoana biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com


Alte icoane cu Sfânta Anastasia şi fotografii cu sfintele sale moaşte, aici:http://dositeea.blogspot.ro/2012/12/sfanta-anastasia.html

Viaţa şi pătimirea Sfintei Anastasia: Aici
luni, 19 decembrie 2011

Sfântul Ignatie Teoforul

Sfântul Ignatie Teoforul este prăznuit pe 20 decembrie şi pe 29 ianuarie.

Frescă din catedrala Sf. Ap. Andrei din Patra, Grecia

Tropar:
Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Sursa

Moaştele (antebratul) Sfântului Ignatie Teoforul se află la Mănăstirea Grigoriu din Athos, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com

Din acatistul Sfântului Ignatie Teoforul:

"Bucură-te, al ierarhilor şi mucenicilor mare soare;

Bucură-te, adevăratule lucrător al rugăciunilor celor gândite;

Bucură-te, sălaşule cuvântător, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat;

Bucură-te, că prin lumina vieţii tale multe suflete ai luminat;

Bucură-te, că tu cu mare sete aşteptai moartea fără înspăimântare;

Bucură-te, că din Seleucia plecând, la Smirna ai sosit;

Bucură-te, că tu acolo cu Sfântul Policarp te-ai întâlnit;

Bucură-te, că de vorbirea cu el tu foarte te-ai mângâiat;

Bucură-te, că Fericitul Policarp ale tale lanţuri le-a sărutat;

Bucură-te, că în suferinţele tale pe Duhul cel Sfânt îl aveai mângâietor;

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos răbdare ai avut până la sfârşit;

Bucură-te, căci tu pe Dumnezeu din toată inima, cugetul şi puterea ta L-ai iubit;

Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorul care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!" Sursa


Viaţa şi pătimirea Sfântului Ignatie Teoforul: Aici  

Acatistul Sfântului Ignatie Teoforul:AiciSf. Ioan de Kronstadt-icoana şi sfintele moaşte

Sfântul Ioan de Kronstadt  este prăznuit pe 20 decembrie.
Din acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt:

"Bucură-te, cel ce din pruncie te-ai arătat “ales” de Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce zilele tinereţii tale în sărăcie şi înfranare le-ai petrecut!

Bucură-te, că datorită bunei tale vieţuiri, darul lui Dumnezeu peste tine s-a odihnit!

Bucură-te, că faţa ta cu smerenie era împodobită!

Bucură-te, cel ce cu toată inima şi cu tot sufletul L-ai iubit pe Dumnezeu!

Bucură-te, că pentru aceasta şi întreaga turmă pe care ai păstorit-o ai invăţat-o a-L iubi pe Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce învăţăturile Evangheliei şi rânduielile postului cu frică le-ai păzit!

Bucură-te, că acestea şi pe aproapele tău prin fapte l-ai învăţat!

Bucură-te, că în lume ca o lumină, exemplu viu ai luminat!

Bucură-te, mângâiere grabnică a celor ce plâng!

Bucură-te, tămăduire binecuvântată a celor neputincioşi!

Bucură-te, cel ce pe mulţi fii duhovniceşti prin pocăinţă ai născut!

Bucură-te, cel ce ai învăţat a nu lua în seamă părerile lumii!

Bucură-te, că în scrierile tale s-a arătat curaţia sufletului tău!

Bucură-te, păstorule blând al oilor celor cuvântatoare!

Bucură-te, cel ce mulţime de suflete rătăcite ai adus Stăpânului!

Bucură-te, că pe mulţi din temniţe şi din moarte i-ai scăpat!

Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi!" Sursa


Viaţa Sfântului Ioan de KronstadtAICI  

Acatistul Sfântului Ioan de Kronstadt:AICI


AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats