marți, 27 august 2013

Flori de piatră


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
 
 

Sfântul Fanurie 27 august

Sfântul Fanurie este prăznuit pe 27 august.

  Pictura din biserica Panagia Dexia, Tesalonic

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
 

Din acatistul Sfântului Fanurie: 

"Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;
Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, nădejdea celor necăjiţi;
 Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;
 Bucură-te, cel ce ai scăpat multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;
 Bucură-te, mântuirea celor ce îşi mărturisesc curat păcatele;
Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!" Integral, Aici


Rugăciune către Sfântul Fanurie:

 Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa ta sfântă şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică, şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre. Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă, pururea, ca nişte robi nevrednici săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit, pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate amărăciunile şi strâmtorările, zidind în noi cuget curat, ca să ne putem rupe de viaţa noastră de păcat de până acum, şi privind la ceruri, să ne înflăcărăm de dorul de a deveni şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu. Aşa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni şi binecuvântarea Marelui nostru Dumnezeu; şi trecând dintru această viaţă pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnului, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de cereştii îngeri, să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin! Sursa


Acatistul Sfântului Fanurie:Aici

Viaţa Sfântului Fanurie:Aici

AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats