joi, 31 ianuarie 2013

Sfântul Trifon

Sfântul Mucenic Trifon este pomenit în Biserica Ortodoxă pe 1 februarie.
Fresca din biserica Sf. Dionisie din Zakynthos, Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Alte icoane cu Sfântul Trifon, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/01/sfantul-mucenic-trifon.html


duminică, 27 ianuarie 2013

Sfântul Efrem Sirul

Sfântul Efrem Sirul este pomenit pe 28 ianuarie.

Fresca din biserica Sf. Ap. Andrei, Patra-Grecia
Fresca din biserica Sf. Ap. Andrei, Patra-Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.comsâmbătă, 26 ianuarie 2013

Moaştele Sfântului Nicolae Velimirovici


Fotografii realizate la Mănăstirea Lelic, Serbia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.com


Fotografii cu Mănăstirea Lelic, locul unde se află moaştele Sfântului Nicolae Velimirovici, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2013/01/manastirea-lelic.html


Despre Sfântul Nicolae Velimirovici: Aici

Viaţa, acatistul Sfântului Nicolae Velimirovici: Aici

Mănăstirea Lelic


Fotografii realizate la Mănăstirea Lelic, Serbia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.com


Fotografii cu moaştele Sfântului Nicolae Velimirovici, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2013/01/moastele-sfantului-nicolae-velimirovici.html  

 

joi, 24 ianuarie 2013

Icoana Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre"

Icoana Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre" este prăznuită la 25 ianuarie, 25 septembrie şi 9 octombrie.


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

 

Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.com


Despre Icoana Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre" : Aici  si Aici  

miercuri, 23 ianuarie 2013

Sf. Xenia Romana şi Sf. Xenia de Sankt Petersburg


Frescă- Mănăstirea Sf. Nectarie, Eghina, Grecia
Frescă- Mănăstirea Sf. Nectarie, Eghina, Grecia

Fresca din biserica Sf. Dionisie din Zakynthos, Grecia
Fresca din biserica Sf. Dionisie din Zakynthos, Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.com

Despre Sfânta Xenia Romana: Aici

Despre Sfânta Xenia de Sankt Petersburg, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2011/09/sf-xenia-de-sankt-petersburg.html


luni, 21 ianuarie 2013

Maica Domnului "Mângâietoarea" (Paramythia)

 Icoana Maicii Domnului "Mângâietoarea" (Paramythia) este prăznuită pe 21 ianuarie şi se află spre închinare în Mănăstirea Vatoped, Athos.

Icoană din biserica Mănăstirii Sf. Nicodim Aghioritul, Grecia
Icoană din biserica Mănăstirii Sf. Nicodim Aghioritul, Grecia
Icoană din biserica Mănăstirii Sf. Nicodim Aghioritul, Grecia
Icoană din biserica Mănăstirii Sf. Nicodim Aghioritul, Grecia

Icoana din biserica Sf. Ap. Andrei, Patra-Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
 
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.comTot despre icoana Maicii Domnului "Mângâietoarea" Paramythia , aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/01/icoana-maicii-domnului-mangaietoarea.htmlduminică, 20 ianuarie 2013

Sfânta Agnia

Sfânta Muceniţă Agnia este prăznuită în Biserica Ortodoxă la data de 21 ianuarie.

Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
 
Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.com


Din viaţa Sfintei Agnia:

 "Tînără era cu anii, dar bătrînă cu înţelegerea cea desăvîrşită, tînără cu trupul, iar în sufletul ei era înţelepciunea cărunteţelor; era frumoasă la faţă, dar mai frumoasă cu credinţa.
 Fiind de bun neam şi prea frumoasă, prin frumuseţea sa a atras la sine ochii şi inima oarecărui tînăr, care era fiul lui Simfronie, eparhul cetăţii;[...]
Eparhul, mîniindu-se foarte tare, a poruncit să dezbrace pe sfînta şi s-o ducă goală în casa de desfrînare, iar crainicul striga astfel: "Agnia, rău credincioasa fecioară, care a hulit pe zei ca o desfrînată, se dă în casa de desfrînare". Şi fiind dezgolită sfînta fecioară spre batjocură, Dumnezeu nelăsînd pe aceea care nădăjduia spre El, nici lăsînd să fie ruşinată şi batjocorită mireasa Sa, îndată a făcut să crească perii capului ei atît de mari, încît tot trupul ei cu totul l-a acoperit, ca o haină prea frumoasă, încît nimeni nu putea să-i vadă goliciunea ei.
    Apoi, intrînd în casa cea de păcat, a văzut pe îngerul lui Dumnezeu, pe păzitorul cel gata al fecioriei sale, care atît de mult a luminat-o pe ea cu o negrăită lumină, încît pentru mărirea slavei, nu puteau să caute la dînsa ochii celor fără de ruşine şi necuraţi; pentru că strălucea cămara aceea ca soarele, cînd străluceşte întru puterea sa; şi cu cît încerca cineva cu mai iscoditori ochi să caute la dînsa, cu atît se întunecau ochii lui de chipul cel nevăzut; iar cînd a început a se ruga fecioara, a văzut înaintea sa o haină albă, ţesută nu de mîini omeneşti, ci de mîini îngereşti, cu care îmbrăcîndu-se şi văzînd-o potrivită staturii sale, a zis: "Mulţumesc Ţie, Doamne al meu, Iisuse Hristoase, că rînduindu-mă în rîndul roabelor Tale, această haină mi-ai dăruit mie".
   Şi veneau mulţi răzvrătiţi cu mintea şi aprinşi cu pofta; dar temîndu-se de slava aceea ce înconjura pe fecioară şi cunoscînd dumnezeiasca putere ce apăra fecioria ei, se înţelepţeau şi închinîndu-se, ieşeau de acolo.
    Apoi, însuşi tînărul acela, începătorul răului, a venit cu prietenii săi, plin de patima desfrînării, vrînd să facă silă sfintei fecioare şi văzînd că cei care intraseră şi ieşiseră mai înainte de dînsul nimic au sporit, îi batjocorea, numindu-i neputiincioşi şi mişei; deci, a intrat singur cu îndrăzneală, în cămara în care se ruga sfînta, şi văzînd cereasca strălucire, n-a dat cinste slavei Domnului, ci fără de ruşine, s-a repezit la mireasa lui Hristos; şi mai înainte de a se atinge el cu mîna de dînsa, îndată a năvălit asupra lui diavolul, şi aruncîdu-l tare la pămînt, l-a sugrumat şi l-a lăsat fără de suflet. Iar tinerii cei ce veniseră cu dînsul, văzînd că el zăboveşte mult acolo, socoteau că el săvîrşeşte lucrul păcatului; unul din cei mai iubiţi prieteni ai lui vrînd să-l laude, a intrat acolo, dar găsindu-l fără suflet, a început a striga cu mare glas: "Bărbaţi romani, ajutor! Iată, fermecătoarea aceasta cu vrăjile sale a omorît pe fiul eparhului".
    Alergînd îndată mulţime de popor şi văzînd ceea ce se făcuse, unii o numeau fermecătoare, alţii nevinovată; însă tatăl celui mort, auzind de aceasta, a mers degrabă în popor şi văzînd pe fiul său zăcînd fără de suflet, cu tînguire a zis către dînsa: "O! fără de omenie şi mai rea decît toate femeile, pentru ce ai omorît pe fiul meu? Au n-ai putut cu altul oarecare să-ţi arăţi puterea meşteşugul vrăjilor tale? Vai, mie, ce-ai făcut? Spune-mi cum l-ai ucis pe el?"
    Sfînta, cu blîndeţe, i-a răspuns: "Acela a cărui voie poftea s-o împlinească fiul tău, adică cel din început vrăjmaş al neamului omenesc, care are putere asupra desfrînaţilor şi netemătorilor de Dumnezeu şi mai ales asupra batjocoririlor de fecioare, acela l-a ucis pe el; pentru că toţi cei care mai înainte de el au intrat sînt vii şi sănătoşi, de vreme ce au dat cinste Dumnezeului tuturor, Cel ce a trimis pe îngerul Său să mă îmbrace în această haină a milostivirii şi să-mi păzească întreaga fecioria mea, cea din scutece făgăduită lui Hristos. Deci, văzînd toţi luminarea cea îngerească, se închinau şi ieşeau fără vătămare, iar fiul tău fiind fără ruşine şi vrînd să se atingă de mine, îndată l-a dat pe el îngerul cel dumnezeiesc satanei, spre această amară şi necinstită moarte, pe care o vezi. Şi iată, nu cu ale mele farmece, precum ţie ţi se pare, ci cu puterea şi cu porunca îngerului lui Dumnezeu este omorît".
    Eparhul a zis către dînsa: "Ca să mă încredinţez că nu cu farmece ai făcut-o, roagă pe îngerul tău ca să învieze pe fiul meu". Răspuns-a sfînta: "Deşi sînteţi nevrednici în necredinţa voastră de o minune ca aceasta, dar pentru că a venit ceasul ca puterea Domnului meu Iisus Hristos să fie arătată şi preamărită, ieşiţi toţi de aici ca să fac obişnuitele rugăciuni Dumnezeului meu".
    Deci, cînd se ruga cu faţa la pămînt, plîngînd, atunci îngerul Domnului arătîndu-se, a ridicat-o pe ea şi a înviat pe tînărul cel mort. Ieşind afară, a început a striga cu glas mare: "Unul este Dumnezeu în cer şi pe pămînt şi pe mare, Dumnezeul creştinesc şi alţi zei nimic nu sînt, fără numai înşelăciune a rătăcirii, aducînd şi lor şi altora pierzanie veşnică". Acestea auzindu-le şi văzîndu-le mulţi din popor, au crezut în acea zi 160 de oameni şi, mergînd, s-au botezat. Dar acestora, puţin mai pe urmă, necredincioşii le-au tăiat capetele, împreună cu al tînărului celui înviat.[...]
    Aspazie, luînd puterea, a poruncit ca în mijlocul cetăţii să facă un foc şi să arunce pe Sfînta Agnia spre ardere. Şi fiind aruncată sfînta, îndată s-a despărţit văpaia în două părţi, făcîndu-i în mijloc loc şi răcoare, iar asupra celor ce stăteau împrejur, focul se întindea şi-i ardea. Poporul văzînd pe fecioară nearsă, socotea că aceea nu are putere dumnezeiască, ci vrajă.
 Aspazie, nesuferind tulburarea poporului, a poruncit să înfigă sabia în grumazii sfintei. Şi astfel Mucenita lui Hristos Agnia, roşindu-se cu sîngele său, s-a dus la nunta Mirelui Celui fără de moarte." Integral, Aici


 Viaţa Sfintei Muceniţe Agnia: Aici


joi, 17 ianuarie 2013

Sfinţii Atanasie şi Chiril

Sfinţii Atanasie şi Chiril sunt pomeniţi în Biserica Ortodoxă la data de 18 ianuarie.© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com


Din acatistul Sfântului Atanasie:
"Bucură-te, că ai avut mângâiere doar în rugăciunea către Dumnezeu;
Bucură-te, potir umplut de pacea lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci şi pe noi, românii, ne binecuvântezi prin sfintele tale moaşte;
Bucură-te, doctor binecuvântat al trupurilor noastre;
Bucură-te, mijlocitor aducător de mântuire sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!" Sursa

Viaţa Sfinţilor Atanasie şi Chiril: Aici
Acatistul Sfântului Atanasie: Aici


miercuri, 16 ianuarie 2013

Sfântul Antonie cel Mare

Sfântul Antonie cel Mare este pomenit pe 17 ianuarie.

Frescă- Mănăstirea Sf. Nectarie, Eghina, Grecia
Frescă-Mănăstirea Sf. Gherasim din Kefalonia
Frescă- Mănăstirea Sf. Nectarie, Eghina, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

 

Notă:

Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.com 


Din acatistul Sfântului Antonie:

"Bucură-te, dătătorul râurilor de tămăduiri;
Bucură-te, insuflătorule al nădejdii în Dumnezeu;
Bucură-te, că rău ai pătimit, vrăjmaşului împotrivindu-te;
Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!" Sursa


Alte icoane cu Sf. Antonie cel Mare, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/01/sfantul-antonie-cel-mare.html


Acatistul Sfântului Antonie: Aici

Viaţa Sfântului Antonie: Aici


duminică, 13 ianuarie 2013

Icoana Maicii Domnului de la Malevi, izvorâtoare de mir© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com
 
Notă:

Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc. Email: dositeea32@gmail.com 

Mănăstirea Malevi are o icoană cu Adormirea Maicii Domnului, zugrăvită de Sfântul Apostol Luca. Această icoană este izvorâtoare de mir din 1964 şi face foarte multe minuni. Continuarea, aici

AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats