marți, 30 aprilie 2013

Sfânta Isidora

Sfânta Cuvioasă Isidora este pomenită pe 1 mai.
Fresca-Mănăstirea Panaghia Malevi, Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

"Cuvioasa Isidora era într-atîta defăimare din partea surorilor, încît nici una nu voia să guste hrană împreună cu ea, ci era de toate defăimată, ocărîtă şi necăjită. Dar ea răbda toate acelea cu tăcere şi cu mulţumire; şi totdeauna se ostenea la bucătărie şi în celelalte ascultări mănăstireşti.

N-a fost văzută de nimeni mîncînd vreo bucată de pîine sau şezînd la masă, ci în tot timpul vieţii sale s-a hrănit numai din rămăşiţele şi fărîmiturile adunate de pe masă; iar în loc de fiertură sorbea spălături, cu care spăla oalele şi căldările. Ea nu făcea nimănui nici o mîhnire, nici ea nu s-a mîniat sau s-a necăjit vreodată şi nu s-a certat pentru ceva; ci, totdeauna, tăcea nerăspunzînd nimănui vreun cuvînt, nici la vreo ocară mică sau mare, deşi adeseori era bătută de toate şi totdeauna era urîtă şi batjocorită.

În această viaţă aspră petrecînd multă vreme fericita Isidora, s-a făcut descoperire despre ea Cuviosului Pitirun, bărbat sfînt şi foarte îmbunătăţit. Aceluia, stîndu-i în faţă îngerul Domnului, i-a zis: "Pentru ce te trudeşti cu mintea pentru viaţa ta îmbunătăţită, în care ţi se pare că eşti mare, şezînd în acest loc pustiu? Voieşti să vezi o femeie mai îmbunătăţită şi mai plăcută lui Dumnezeu decît tine? Scoală-te şi mergi la mănăstirea de femei cea din Tabenisiot şi vei găsi acolo pe una ce poartă pe capul ei un petic urît. Aceea este mai bună înaintea lui Dumnezeu decît tine, deoarece petrece într-atîta sobor şi de-a pururea slujind tuturor şi fiind de toate batjocorită, niciodată nu s-a depărtat cu inima de Dumnezeu, ci totdeauna mintea ei este adîncită către Dumnezeu. Iar tu, petrecînd aici în singurătate şi neieşind niciodată cu trupul, toate cetăţile le cuprinzi cu mintea ta".

 Deci, s-au dus după ea şi au chemat-o, dar ea nu voia să meargă, pentru că înţelesese cu duhul de descoperirea care se făcuse stareţului pentru dînsa. Şi, luînd-o călugăriţele, o trăgeau cu sila, zicîndu-i: "Marele părinte Pitirun te cheamă pe tine!" După ce au adus-o înaintea stareţului, el, văzînd-o şi cunoscînd că este aceea de care îi spusese îngerul, pentru că vedea darul lui Dumnezeu peste ea, a căzut la picioarele ei, zicînd: "Binecuvintează-mă, maică!" Iar ea asemenea a căzut înaintea lui, zicînd: "Tu pe mine binecuvintează-mă, părinte şi stăpînul meu!"

Văzînd acest lucru toate celelalte, s-au minunat şi au zis către el: "Să nu-ţi fie ţie această necinste, o, părinte, căci este îndrăcită aceasta". Cuviosul Pitirun le-a răspuns: "Voi sînteţi îndrăcite, iar aceasta este mai mare înaintea Domnului decît mine şi decît voi toate şi ne este maică nouă tuturor; şi rog pe Dumnezeu, ca să mă învrednicească părţii ei, în ziua judecăţii". Auzind aceasta, toate fecioarele au căzut la picioarele stareţului, plîngînd şi mărturisind toate relele care făcuseră fericitei Isidora, supărînd-o şi necăjind-o în toate ceasurile. Una zicea: "Eu totdeauna o ocăram pe Isidora!" Alta: "Eu turnam lături peste ea". Alta: "Eu o loveam cu călcîiul". Alta: "Eu o băteam cu băţul". Iar altele mărturiseau relele ce-i făceau ei şi, căzînd la picioarele fericitei, îşi cereau iertare.

Cuvioasa Isidora, după plecarea stareţului, nesuferind să fie cinstită de surori, a ieşit în taină din mănăstire şi s-a ascuns în locuri neştiute, pînă la mutarea sa cea către Dumnezeu." Text integral AICI


Viaţa Sfintei Cuvioase Isidora:Aici  


duminică, 28 aprilie 2013

Sfântul Vasile de Ostrog

Sfântul Vasile de Ostrog este pomenit în biserica ortodoxă la data de 29 aprilie.


Icoana din Biserica Sf. Parascheva, Belgrad
Mănăstirea Ostrog, Muntenegru
Mănăstirea Ostrog, Muntenegru
Icoana din Biserica Sf. Arhangheli din Sarajevo
Icoana din Biserica Sf. Parascheva, Belgrad

Tămăduirea unui băiat ce patimea de mari dureri de cap
 "Fiul nostru pătimea de doi ani de mari dureri de cap. L-am dus pe la mai mulţi doctori, dar fără nici un folos. Cu doi ani în urmă, soacra mea s-a dus la Ostrog ca să se roage Sfântului Vasile. I-am dat să ducă cu sine un săculeţ cu cuburi de zahăr. Ajungând acolo, i-a rugat pe monahi să pună săculeţul înaintea raclei Sfântului Vasile în timpul cât se citeau rugăciuni de tămăduire pentru fiul nostru.
Când s-a întors acasă, ea ne-a dat zahărul ce fusese binecuvântat la moaştele Sfântului. În fiecare zi îi dădeam să mănânce câteva din aceste cuburi. Încetul cu încetul, durerile de cap au dispărut. El s-a tămăduit cu totul şi niciodată de atunci nu a mai avut dureri de cap. Îi mulţumim lui Dumnezeu şi Sfântului Vasile că l-a ajutat pe fiul nostru şi am venit astăzi aici iarăşi să-i mulţumim şi să ne rugăm."

Din cartea Sfântul Vasile al Ostrogului, Viaţa şi minunile- Editura Egumeniţa 2011

luni, 8 aprilie 2013

Sfinţii Rafail, Nicolae şi Irina din Lesvos

Sfinţii Rafail, Nicolae şi Irina din Lesvos sunt prăznuiţi la data de 9 aprilie.


Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă: Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com

 Alte icoane cu Sfinţii Rafail, Nicolae şi Irina din Lesvos, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2012/04/sfintii-rafail-nicolae-si-irina-din.html

 Viaţa Sfinţilor Mucenici Rafail, Nicolae şi Irina: Aici

Acatistul Sfinţilor Mucenici Rafail, Nicolae şi IrinaAici

Minunile Sfinţilor Mucenici Rafail, Nicolae şi Irina:Aici
Acatistul Sfintilor Rafail, Nicolae si Irina - Lesvos 9 aprilie

AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats