duminică, 30 decembrie 2012

vineri, 28 decembrie 2012

Sfânta Anisia

Sfânta Muceniţă Anisia este pomenită pe 30 decembrie.

Fresca din Biserica Panagia Dexia, Tesalonic
Fresca din Biserica Panagia Dexia, Tesalonic

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com


Alte icoane cu Sf. Anisia şi sfintele ei moaşte, aici:  http://dositeea.blogspot.ro/2011/12/sf-anisia-din-tesalonic.html


Din acatistul Sfintei Anisia:

"Bucură-te, că buna cuviinţă ţi-ai arătat pe chipul tău, deşi erai tânăra cu vârsta;
Bucură-te, că vrăjmaşul a pierit cu sunet, neizbutind nimic împotriva ta;
Bucură-te, căci cu toată osârdia ţi-ai păzit fecioria trupului şi a sufletului;

Bucură-te, căci cu amar se tânguia vrăjmaşul când s-a văzut biruit;
Bucură-te, că spre Domnul ai aruncat grija ta după îndemnul proorocului David;
Bucură-te, că Domnul te-a încununat pentru vitejia luptelor tale;
Bucură-te, că deşi femeie fiind ai avut tărie întocmai ca un bărbat;
Bucură-te, că vârsta ta nu te-a împiedicat a lua cununa biruinţei;
Bucură-te, că inima ta era plină de dorul lui Hristos;
Bucură-te, că Heruvimii ţi-au făcut cărare către Tronul Prea Sfintei Treimi;
Bucură-te, că diadema frumuseţii şi a fecioriei ai luat;
Bucură-te, că până la sfârşit ai suferit ispitele vieţii;
Bucură-te, că mântuire ţi-au pricinuit ţie toate acestea;
Bucură-te, că demonii nu au avut cu ce să te învinuiască;
Bucură-te, că nu ai părăsit calea cea îngustă şi cu chinuri;
Bucură-te, că ai umblat pe ea fără şovăire;
Bucură-te, că ai dat mulţumire lui Dumnezeu pentru toate în viaţa;
Bucură-te, că ţi-ai dus crucea ta cu faţa veselă;
Bucură-te Sfântă Muceniţă Anisia, mult pătimitoare!"Sursa 


Viaţa Sfintei Anisia: Aici

Acatistul Sfintei AnisiaAici


luni, 24 decembrie 2012

Naşterea Domnului

Fresca-Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, Nea Makri-Grecia
„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci” Condacul Naşterii Domnului

Fresca-Mănăstirea Panaghia Malevi, Grecia
Icoana din biserica Manastirii Kato Xenia, Grecia

Fresca din Biserica Panagia Dexia, Tesalonic
Fresca din Biserica Sf. Paraskevi, Tembi
Icoana din biserica Manastirii Kato Xenia, Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Naşterea Lui să ne fie, tuturor, cu BUCURIE!

Colinde din Bucovina-Laura Erhan - Asta-i seara lui Craciun

Asculta mai multe audio diverse

Fecioara astazi

Asculta mai multe audio diverse

Sfânta Eugenia

Sfânta Eugenia (sau Evghenia) este pomenită în Biserica Ortodoxă la data de 24 decembrie.

Fresca-Mănăstirea Panaghia Malevi, Grecia


© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com
Viaţa Sfintei Eugenia:Aici şi Aici 

Acatistul Sfintei Eugenia: Aici


vineri, 21 decembrie 2012

Sfânta Anastasia

Sfânta Muceniţă Anastasia este prăznuită pe 22 decembrie.

Icoana din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
In biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
In biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
Icoana din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
Fresca din biserica Panagia Dexia, Tesalonic
In biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
In biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic
Fresca din biserica Sf. Vlasie din Sclavena Akarnaniei
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:
Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.comDin viata Sfintei Anastasia:

 "Ea pe toţi covîrşea cu neamul său cel bun, cu frumuseţea cea trupească şi cu cea sufletească, cu obiceiuri bune şi cu blîndeţe
Adeseori îşi schimba hainele sale cele luminate şi podoabele cele de mult preţ şi, îmbrăcîndu-se pe ascuns în haine sărace, ieşea din casa sa, dînd mult aur la străji şi cercetînd pe cei ce pătimeau pentru Hristos. Le slujea pe cît putea în toate, cu bună cucernicie şi cu cinste, spălîndu-le mîinile şi picioarele şi părul cel plin de praf curăţindu-l, ştergînd sîngele lor şi rănile lor legîndu-le cu petece curate. Apoi, dînd fiecăruia hrană şi băutură, se întorcea la casa sa." 

"Sfînta Anastasia umbla din cetate în cetate, slujind sfinţilor care erau ţinuţi prin legături, chivernisind cu averile sale pe legaţii lui Hristos de mîncare, de băutură şi de toate doctoriile, făcînd uşurare celor ce erau în strîmtorare mare şi celor ce slăbeau cu trupul cumpărîndu-le cu aur uşurarea din legăturile cele grele şi de lungă vreme. Pentru această pricină, ea s-a numit vindecătoare de răni, căci pe mulţi i-a dezlegat în taină din legături. Prin purtarea sa de grijă multora a adus uşurare, pe mulţi i-a tămăduit de răni nevindecate, ostenindu-se cu mîinile sale şi doftorind pe mulţi care erau pe jumătate morţi, apoi, prin slujirea sa i-a înviat şi i-a dăruit sănătoşi pentru muncile ce erau să vină."

 "Sfînta Anastasia învăţase şi meşteşugul doftoriei şi singură tămăduia pe cei răniţi şi pe mîinile sale îi purta pe aceia, care nu puteau să-şi ţină nici picioarele, nici mîinile, avîndu-le sfărîmate şi rănite pentru Hristos. Apoi singură le dădea acelora hrană în gură, îi adăpa şi le oblojea rănile şi bubele. Aceasta îi era ei spre mare bucurie şi veselie, de a sluji cu osîrdie, ca Însuşi lui Hristos, acelora care pătimeau pentru mărturisirea numelui celui preadulce al Domnului. "
 
"Ighemonul, mîniindu-se, a închis-o într-o temniţă întunecoasă şi a chinuit-o cu foamea timp de treizeci de zile, dar ea se hrănea cu nădejdea către Hristos, Domnul său, căci Acela îi era hrană dulce şi mîngîiere întru strîmtorare.

 În toate nopţile i se arăta Sfînta Muceniţă Teodotia, care umplea inima ei de bucurie şi o întărea. Şi vorbind multe cu dînsa, odată a întrebat-o: "Cum vine ea la dînsa după moarte?". Iar Teodotia i-a spus că sufletelor mucenicilor li s-a dat acest dar deosebit de la Dumnezeu, ca, după ducerea lor de la cele pămînteşti, să vină la cei care ar voi să vorbească cu dînşii şi să-i mîngîie. 

După ce au trecut treizeci de zile, văzînd-o ighemonul, că n-a slăbit de foame, ci este sănătoasă şi cu faţa luminată, s-a mîniat asupra celor ce au străjuit-o, socotind că i-au dat hrană şi, închizînd-o într-o temniţă mai întunecoasă, pecetluind-o cu pecetea sa şi punînd strajă mai credincioasă, alte treizeci de zile a chinuit-o cu foame şi cu sete

Pe Sfînta Muceniţă Anastasia a poruncit ighemonul să o întindă între patru stîlpi, să o lege şi să o ardă cu foc.
Astfel s-a săvîrşit nevoinţa pătimirii sale, fericita vindecătoare de răni, dezlegîndu-se din legăturile cele trupeşti şi ducîndu-se către dorita uşurare cerească. " Sursa


Alte icoane cu Sfânta Anastasia şi fotografii cu sfintele sale moaşte, aici:http://dositeea.blogspot.ro/2011/12/sf-anastasia-vindecatoarea-icoane-si.htmlViaţa şi pătimirea Sfintei Anastasia: Aici


marți, 18 decembrie 2012

Sfântul Vlasie din Sclavena Akarnaniei

Sfântul Mucenic Vlasie din Sclavena Akarnaniei este prăznuit în Biserica Ortodoxă la data de 19 decembrie şi 11 februarie.
Icoană din biserica Sf. Vlasie din Sclavena Akarnaniei
Sfintele moaşte din Biserica Sf. Paraskevi, Paleros-Grecia
 Mormântul Sfântului Vlasie din biserica Sf. Vlasie din Sclavena Akarnaniei
Sfintele moaşte din Biserica Sf. Paraskevi, Paleros-Grecia
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Alte icoane cu Sfântul Vlasie din Sclavena Akarnaniei, aici: http://dositeea.blogspot.ro/2013/02/sfantul-mucenic-vlasie-din-sclavena.html


luni, 17 decembrie 2012

Sfântul Modest

Sfântul Modest este pomenit în Biserica Ortodoxă pe 18 decembrie.

Fresca-Mănăstirea Panaghia Malevi, Grecia

Fresca-Mănăstirea Panaghia Malevi, Grecia

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.comNotă:

Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.comDin acatistul Sfântului Modest:"Bucură-te, că fiind despărţit, prin moarte, de părinţii tăi, Domnul te-a luat;Bucură-te, că ai crescut ca un trandafir între spini;Bucură-te, frumosule la suflet şi luminat;Bucură-te, că şi în munci fiind, de alţii te îngrijeşti;Bucură-te, bucuria celor ce te au părinte;Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce pătimesc;Bucură-te, cel ce încetezi bolile cu rugăciunile tale;Bucură-te, cel dăruit de Dumnezeu cu dar de a izgoni mâhnirea din popor;Bucură-te, cel dăruit nouă de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost chemat sa mărturiseşti adevărul înaintea oamenilor;
Bucură-te, că prin această mărturie eşti mare în Împărăţia Cerurilor;Bucură-te, cel ce întâmpini cu alinare pe cei ce aleargă la folosinţa ta;
Bucură-te, Sfinte Modeste, lauda ierarhilor şi a mucenicilor!"


Viaţa Sfântului Modest: Aici

Acatistul Sfântului Modest: AiciMoaştele Sfântului Dionisie din Zakynthos

Sfântul Dionisie din Zakynthos este pomenit în Biserica Ortodoxă pe 24 august si pe 17 decembrie.

Fotografii din Catedrala Sf. Dionisie din Zakynthos, Grecia 

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:


Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com

Tot despre Sfântul Dionisie, mai găsiţi un articol aici:  http://dositeea.blogspot.ro/2013/12/in-zakynthos-la-sfantul-dionisie.html

sâmbătă, 15 decembrie 2012

Sfânta Teofana

Sfânta Teofana este pomenită în Biserica Ortodoxă la data de 16 decembrie.

Fresca din biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

Fresca din biserica Mănăstirii Sf. Mc. Anastasia Vindecătoarea, Tesalonic

© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:


Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com


"Fericita Teofana, deşi era împărăteasă se sârguia pentru mântuirea sufletească, nesocotind întru nimic slava cea împărătească şi trecând cu vederea deşertăciunea vieţii. Neîncetat, ziua şi noaptea, avea pe buzele sale psalmi, cântări şi rugăciuni şi toată viaţa sa o petrecea întru plăcere de Dumnezeu şi cu milostenii cântându-L. Iar cu trupul său niciodată nu se sârguia spre împodobire împărătească. Deşi era pe dinafară împărăteasă, îmbrăcată cu podoabe scumpe, pe dedesubt era îmbrăcată cu haine aspre de păr, cu care-şi chinuia trupul şi-l omora. Viaţa ei era pustnicească, pentru că se hrănea numai cu pîine proastă şi cu verdeţuri uscate, iar mesele cele cu bucate multe, cu totul erau urâte de dânsa. "

"Niciodată n-a dormit somn de odihnă fără lacrimi. O durea inima de suferinţele celorlalţi; se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi pentru ei; întindea mâna de ajutor celor osteniţi, era bucurie şi mângâiere celor împresuraţi de necazuri şi nevoi." Sursa

 "Iar pe slugile sale şi pe robi îi avea ca pe nişte fraţi şi surori şi nu striga pe nimeni cu nume prost, ci pe toţi îi slăvea întru Domnul cu chemarea, cinstind numele fiecăruia, în oricare dregătorie şi slujbă ar fi fost. Apoi, din gura sa n-a ieşit niciodată nici blestem, nici cuvânt mincinos, nici defăimare, nici clevetire, nimic rău.

Teofana era către toţi cu bunătate, căci plângea cu cei ce plângeau şi se bucura cu cei ce se bucurau. Iar patul ei, deşi era aşternut cu vison şi cu străluciri de aur împodobit, pe pământ avea aşternută o rogojină proastă, ori pe oase ascuţite se pleca spre somn. 
Ducea o viaţă atît de aspră încât, repede s-a îmbolnăvit de o mare boală trupească, însă cu sufletul n-a slăbit cu rugăciunile către Domnul şi n-a încetat a învăţa legile lui Dumnezeu, citind sfintele cărţi, ori ascultându-le. 

Apoi, toată osârdia sa era să ajute întru totul pe cei năpăstuiţi, să mângâie pe cei mâhniţi şi să şteargă lacrimile celor ce plângeau."

"Vieţuind în lume, Teofana s-a lepădat de toate cele lumeşti şi a luat jugul cel bun al lui Hristos, iubindu-l; şi Crucea luînd-o a purtat-o pe umeri şi desăvîrşit a plăcut lui Dumnezeu. "Sursa

Alte icoane cu Sfânta Teofana împărăteasa, aici:http://dositeea.blogspot.ro/2013/12/sfanta-teofana-bucuria-si-mangaierea.html

Viaţa Sfintei Teofana: Aici

vineri, 14 decembrie 2012

Sfânta Antia

Sfânta Antia este prăznuită în Biserica Ortodoxă la data de 15 decembrie.

Fresca din Biserica Panagia Dexia, Tesalonic
© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.com

Notă:

Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei şi cu acordul autoarei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com
 Viaţa Sfintei Antia: Aici


marți, 11 decembrie 2012

Sfântul Spiridon, grabnic ajutătorul

Sfântul Spiridon este prăznuit în Biserica Ortodoxă la data de 12 decembrie.
Fresca din biserica Sf. Dionisie din Zakynthos
Biserica Sf. Spiridon, Corfu
Biserica Sf. Spiridon, Corfu
Biserica Sf. Spiridon, Corfu

Fresca din biserica Maicii Domnului din Markopolus, Kefalonia
Fresca din biserica Sf. Ap. Andrei, Patra-Grecia© Copyright foto: http://dositeea.blogspot.comNotă:

Preluarea imaginilor de pe acest blog se poate face numai cu menţionarea sursei. Vă mulţumesc.
Email: dositeea32@gmail.com


Din acatistul Sfântului Spiridon:

"Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese neajutorat;
Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte;
Bucură-te, că, la orice întâmplare fiind chemat, eşti grabnic ajutător;

Bucură-te, cel ce nu cruţi osteneala pentru a face binele;
"Bucură-te, pentru că nimeni, din câţi aleargă la tine, nu rămâne fără ajutor;
Bucură-te, roua cea răcoritoare de fierbinţeala patimilor celor mai cumplite;
Bucură-te, mare mângâietor al celor ce pătimesc;
Bucură-te, că în orice vreme de secetă, cerând ajutorul tău, îl şi dobândim;
Bucură-te, mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele lor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!"


 


Acatistul Sfântului Spiridon: AiciViaţa Sfântului Spiridon: Aici şi Aici


AddThis

Find us on Facebook

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Abonaţi-va la acest blog

Copyright © 2011-2014 http://dositeea.blogspot.comVizite (de la 1 aug. 2011)

From 22 nov. 2011

View My Stats